Info m.b.t. Conora-virus voor leden van De Cirkel

Op 26 maart heeft het bestuur aan al haar leden onderstaande up-date gestuurd inzake het Corona-virus.

Beste (jeugd)leden en 50 plussers van De Cirkel, een berichtje van uw schaakvereniging De Cirkel.

We zijn door het Corona-virus in een bizarre en onzekere wereld terecht gekomen. Bij De Cirkel hebben we met alle leeftijdscategorieën te maken vanaf 6 jaar. Onze jeugd gaat niet meer naar school, hoe lang gaat dit duren? Voor de werkenden onder ons geldt voor sommigen dat ze noodgedwongen thuis zitten of in dienstensector werkzaam zijn en dan juist weer extra druk zijn. Voor de gepensioneerden, die het meest kwetsbaar zijn, komen o.a. de sociale contacten op een laag pitje te staan.

Een ieder van ons heeft direct of indirect te maken met de huidige maatregelen.

Als bestuur wensen we u allemaal de komende tijd alle sterkte toe en we hopen dat we jullie binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer op onze clubavond mogen begroeten.

Op dit moment komt het ene na het andere persbericht naar buiten en we zullen daar als bestuur waar mogelijk op reageren c.q. onze verantwoordelijkheid in nemen. Voorop staat te allen tijde de gezondheid van een ieder. De afgelopen weken hebben we naast het opzetten van een online schaaktoernooi ook al onze jeugdleden en trainers de mogelijkheid geboden om aan het lesgeven, via mail, telefoon of ander media, een vervolg te geven.

Op dit moment is er sprake van dat tot 1 juni alle activiteiten, waaronder ook het schaken op een clubavond, geen doorgang kan vinden. Mocht de praktijk gaan uitwijzen dat hier verandering in komt, zullen we u dit uiteraard laten weten.

Einde seizoen 2019 / 2020 ??  Wat ons betreft niet.

We hebben na overleg met De Open Hof, de toezegging dat we de competities van zowel de jeugd, senioren en 50 plussers  in de maanden juni en juli weer kunnen oppakken. Normaliter stoppen we de eerste dinsdag in juni. We gaan de mogelijkheden hiervoor de komende weken onderzoeken en kunnen in een later stadium beter inschatten of bovengenoemde haalbaar is. We hebben de intentie om u in de loop van april verder te informeren..

Hopende u met deze informatie naar genoegen van dienst te zijn geweest,

één advies voor alle Cirkelaars: pas goed op jezelf en je naasten.

Met vriendelijke (schaak)groet

namens bestuur De Cirkel

Jim Pronk, secretaris

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.