Goed bezochte Algemene Leden Vergadering De Cirkel

Op de Algemene Leden Vergadering bij De Cirkel, welke gehouden werd op 1 september, waren 30 Cirkelaars present. In hoofdlijnen werden onderstaande punten behandeld.

Voorzitter Anne Postma keek In het openingswoord terug op het door het coronavirus geteisterde seizoen en blikte vooruit naar een nieuw seizoen schaken in een corona proof omgeving. Daarna werd uitgebreid het corona protocol met de aanwezige leden gedeeld.

Vervolgens was het de beurt aan secretaris Jim Pronk, die een korte toelichting gaf op zijn jaarverslag.

Na Jim Pronk kwam wedstrijdsecretaris Louis van der Vos aan bod. Louis gaf een toelichting op het jaarverslag, vervolgens uitleg van het  bestuursbesluit om komend seizoen niet deel te nemen aan de SOS competitie.

De behandeling van de up-date van het wedstrijdreglement wierp wel wat vragen op, maar de komende weken zal dit reglement zijn definitieve vorm krijgen.

Tot slot vond de prijsuitreiking plaats. Jim Pronk is winnaar geworden van de interne competitie, op geringe achterstand werd Frank van Wijngaarden tweede en Henry van den Brink derde. Voorzitter Anne Postma mocht samen met de felicitaties de beker aan zijn collega-bestuurder overhandigen.

De rating-trofee was eveneens een prooi voor Jim Pronk. Wedstrijdleider Louis van der Vos overhandigde Jim de mooie wisseltrofee.

De runner-cup staat voor een jaar in huize van Dick Wenning.

Na Louis was het de beurt aan Robert Degenhart die een korte toelichting gaf op het jaarverslag van de jeugdafdeling.  Een verslag bestaande uit 8 pagina’s met veel foto’s. Wat is er ondanks de corona perikelen toch veel bij de jeugd de revue gepasseerd!

Ben Verduyn behandelde daarna het verslag van de 50-plussers. De zomerkampioen Louis van der Vos zal op de eerste speelmiddag op 7 september worden gehuldigd.

Met dank aan de kascommissie, Anton Spronk en Dick Wenning, werd daarna het financieel verslag, begroting en vaststelling contributie op een vakkundige wijze door Jan Willem Kinkel met de leden gedeeld. Leden waren heel tevreden dat er komend seizoen geen contributieverhoging zal plaats vinden.

Bij de bestuurszaken werd op uitnodiging van Anne Postma het woord gegeven aan Eip Janssen, die op een originele wijze een heel verhaal hield over de twee Bennen bij de Cirkel. Nadat Eip zijn verhaal had afgesloten kwam de aap uit de mouw en stelde voorzitter Anne Postma de leden voor Ben Zee en Ben Verduyn te benoemen tot erelid (zie separaat bericht op de site).

Het laatste punt van de vergadering stond in het teken van de continuïteit bij De Cirkel. Wat doen we als bijvoorbeeld de wedstrijdleider bij de senioren tijdelijk moet afhaken, hoe vangen we 50-plusgroep op als de coördinator afwezig is en kunnen we het doorgaan van de competities bij de jeugd garanderen. Het bestuur heeft Eip Janssen bereid gevonden stand-by te zijn als de nood aan de man is. Inmiddels is technisch alles geregeld, dus wat dit betreft kan De Cirkel uitkijken naar een hopelijk zorgeloos seizoen.

Om 23.00 uur!! sloot voorzitter Anne Postma onder dankzegging de vergadering.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.