Lidmaatschap

Contributie

De contributie bedraagt 100 Euro per jaar.

Dubbelleden (leden die hoofdlid zijn van een andere schaakvereniging) betalen 50 Euro per jaar. Junioren betalen 50 Euro per jaar.

De contributie dient bij vooruitbetaling per seizoen te geschieden op  rekening:  NL83INGB0000271969

t.n.v. Schaakvereniging de Cirkel te Ede.

Een speler die in de loop van het seizoen lid wordt betaalt naar evenredigheid.