Uitnodiging ALV dinsdag 1 september 2020

Alle Cirkelaars hebben op 11 augustus van secretaris Jim Pronk via de mail een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 1 september in het denksportcentrum van De Cirkel.

Alle leden zijn van harte welkom in De Open Hof, aanvang vergadering 20.30 uur.

Wanneer u als lid van De Cirkel de uitnodiging met alle bescheiden niet heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Jim Pronk.

E-mail: jim.pronk@outlook.com of telefonisch 06-10249705 (na 18.00 uur).

Agenda Algemene Leden Vergadering 1 september 2020

1. Opening door voorzitter, Anne Postma

2. Ingekomen / uitgaande stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 29 augustus 2019

Met betrekking tot corona:

4a. Laatste maanden seizoen 2019 / 2020

(Info van bestuur De Cirkel naar leden, besluitvorming, genomen besluiten, online competities, e.a.)

4b. Protocol corona seizoen 2020 / 2021

Secretariaat:

5. Jaarverslag secretaris, Jim Pronk

Wedstrijdsecretariaat:

6a. Jaarverslag wedstrijdsecretaris, Louis van der Vos

6b. Toelichting  besluit inzake niet deelname SOS competitie 2020 / 2021

6c. Update wedstrijdreglement

6d. Jaarprogramma 2020 / 2021

6e. Afronding beker seizoen 2019 / 2020

6f. Prijsuitreiking seizoen 2019 / 2020

6g. Massakamp

Jeugd:

7. Jaarverslag jeugd coördinator, Robert Degenhart

Maandagmiddag schaken 50+:

8. Jaarverslag coördinator, Ben Verduyn

Financiële zaken:

9a. Financieel verslag, t.w. Verlies en winst alsmede balans, penningmeester Jan Willem Kinkel

9b. Verslag kascommissie

9c. Begroting seizoen 2020 / 2021

9d. Vaststelling contributie seizoen 2020 / 2021

9e. Verkiezing kascommissie

Bestuurszaken:

10a. Geen wijzigingen samenstelling bestuur seizoen 2020 / 2021

10b. Eind seizoen 2020 / 2021 treedt Ben Verduyn af als vicevoorzitter (deze functie zal dan vervallen)

10c. Secretaris Jim Pronk treedt af aan het eind van seizoen 2020 / 2021 (bestuur zal tijdig op zoek gaan naar een opvolger)

10d. Stand-by wedstrijdzaken c.q. verslaggeving

10e. Website

10f. Jubileum

11. Rondvraag

12. Sluiting

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.