Jaaroverzicht online schaken De Cirkel 2020-2021

Pim Eimers, Edwin Groen en Peter Jonker winnen groepsjaarklassement.

Ergens maart 2020 was het moment. Het moment waarop fysiek schaken niet meer werd toegestaan. Het bleef even stil binnen de club, maar al snel, misschien wel als eerste club in ons schaakland, werd besloten het online schaken in het leven te roepen.

De initiatiefnemers begonnen met de dinsdagavond en niet veel later werd daar de maandagmiddag aan toegevoegd. Naast het opzetten van het toernooi werd ook met enige regelmaat een verslag gemaakt. En uiteraard werden de standen bijgehouden. Want schaken voor de Olympische gedachte werpen wij als nuchtere Nederlanders verre van ons. Tot het moment waarop we geen kans op een top drie plaats hebben. Dan chatten we met enige graagte: Ik zag het wel maar gun je ook wel wat. En toch op de keeper beschouwd was dat ondertoontje wel precies wat we wilden met zijn allen. Lekker schaken en een vervelende periode zo goed mogelijk doorkomen.

In de derde helft, want zo noem ik het maar omdat we in de break nog een aantal weken fysiek mochten schaken, werd op de dinsdagavond een nieuwtje geïntroduceerd. Waarom? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat op dinsdagavond de krachtsverschillen wat groot bleken te worden. Pas in de derde ronde, waarin werd gepaard op basis van het behaalde aantal punten werd het leuker voor iedereen. Overigens een idee wat uw verslaggever oppikte in een informele babbel met Peter Jonker (waarvoor dank).

Hoe verliep het seizoen verder? We zetten alle kampioenen nog even op een rijtje.

Maandagmiddaggroep – 50+ groep

Op de maandagmiddag won Peter Jonker de eerste twee reeksen. Op de eerste was hij het meest trots en terecht. ,,Een enkele insider wist dat ik fysiek niet helemaal top was. Maar het schaken gaf mij de nodige ont- en inspanning. Soms liep de adrenaline wat op. Maar na afloop een rondje fietsen leverde mij weer energie op”, aldus Peter Jonker. De derde en laatste ronde was een prooi voor Willem de Wilde.

De maandagmiddaggroep werd in de volksmond ook wel de groep van de ‘oudjes‘ of te wel vijftig plus schakers genoemd. Later werd ook de mogelijkheid voor jeugdschakers daaraan toegevoegd. Een enkeling maakte daar gebruik van.

Maandaggroep minimale deelname is gesteld op 95 partijen:

Naam                                            Punten          Gemiddelde  Totaal

 1. Peter Jonker                                14                  14                  28
 2. Jan Hartsuiker                               12                  11                   23
 3. Hans de Groot                                8                  13                   21
 4. Eip Janssen                                  13                    8                   21
 5. Ben Zee                                        10                  10                   20
 6. Arno Braam                                   11                    9                   20
 7. Willem de Wilde                              6                  12                   18
 8. Ben Verduyn                                   9                    6                   15
 9. Herman van Scherrenburg             5                    7                   12
 10. Alex de Roovere                             7                    4                   11
 11. Louis van der Vos                           3                    5                     8
 12. Jelle Bottema                                  4                    3                     7
 13. Kees van Heerikhuize                     2                    2                     4
 14. Klaas van der Wal                           1                    1                     2

* De overige 11 spelers kwamen minder dan 80 partijen uit in de schaak online cyclus.

Dinsdagavond 1e cyclus

In de eerste serie online schaaktoernooien op de dinsdagavond was er sprake van een totaal groep. Daarin liet Frank van Wijngaarden vele (17) schaakcoryfeeën uit allerlei leeftijdsklassen en/of schaakambities de hielen zien.

In de tweede en derde cyclus werd gekozen, mede op verzoek van ouders van jeugdspelers in een Sub – en Topgroep. De jeugd kon zodoende om 19.00 uur schaken en toch redelijk op tijd naar bed. Maar ook werd hiermede door de organisatoren een wat gelijker speelveld voor vele schakers gecreëerd. Twee vliegen in een klap waren door te werken met twee groepen en op tijd te beginnen op de dinsdagavond daarmee opgelost.

Waren er in het begin wat twijfels, na twee lange reeksen werd het achteraf, een succesvolle formule genoemd.

Topgroep- subgroep

Alle winnaars zijn, mede dankzij de geste van het Cirkel bestuur, die daarvoor de knip trok, in het zonnetje gezet. En of het nu een beker of een oorkonde was maakte niet uit. Het werd ongeacht de leeftijd door de winnaars op prijs gesteld.

Maar een statistisch overzicht is niet compleet als je er als organisatie niet een jaaroverzicht van maakt met een eindklassement. Althans dat vonden wij. Maar misschien slaan we de plank mis.

Hoe kom je tot een zo eerlijk mogelijk eindklassement over alle gespeelde wedstrijden zonder echt appels met peren te vergelijken. Of in schaaktermen te blijven om onze Carlsen’s te vergelijken met wie dan ook.

De uitkomst van het brainstormen tijdens het fietsen in coronatijd is om te kijken waar spelers die per onderdeel (maandagmiddag en dinsdagavond (Top- en Subgroep) voldoende hebben mee gedaan. Maar zijn dan de behaalde punten of het gemiddelde over alle partijen bepalend? Het ei van Columbus werd gevonden. Voor de maandagmiddaggroep kon een grote ranglijst op basis van punten/gemiddelden worden vastgesteld. De dinsdagavondschaaksessies combineren was wat lastiger. Besloten is de eerste gecombineerde groepswedstrijden van de dinsdagavond niet mee te laten wegen. Met andere woorden alleen de tweede en derde reeks met gescheiden groepen/sterkten zijn statistisch verwerkt. Maar niets is simpel in het leven, zelfs niet in het schaakleven, want dan heb je twee uitkomsten die verschillend zijn. Daarom krijgt elke speler voor de plaats op de ranglijst (punten versus gemiddelde) een score toebedeeld. En die samen opgeteld betekende de definitieve ranglijst. Bij de spelers die gelijk zijn geëindigd is het aantal gespeelde partijen doorslaggevend geweest. Bij elke groep die hieronder wordt gepubliceerd staat ook aangegeven hoeveel wedstrijden je minimaal mee moest doen.

Topgroep

In de Topgroep was in de eerste reeks Jan Pijkeren niet te verslaan.

In de tweede reeks, waarin Pijkeren slechts een enkele keer meedeed, was Edwin Groen na een felle schaakstrijd de sterkste. Mooi was trouwens dat de ESV-speler zich in de voorlaatste ronde al verzekerd van de eerste plaats.

Topgroep minimale deelname is gesteld op 80 partijen:

Naam                                           Punten          Gemiddelde   Totaal

 1. Edwin Groen                              12                   12                   24
 2. Hans Thuijls                                 11                   10                   21
 3. Niels van den Bovenkamp            9                    11                   20
 4. Ruben de Vries                            10                    9                    19
 5. Janwillem Kinkel                           8                     8                    16
 6. Anne Postma                                7                     6                    13
 7. Egbert Aalbers                              4                     7                    11
 8. Jan Hartsuiker                              6                     3                      9
 9. Ben Zee                                        5                     4                      9
 10. Hans de Groot                              2                     5                      7
 11. Theo Koeweiden                          3                     2                       5
 12. Dick Wenning                               1                     1                       2

* De overige 28 spelers kwamen minder dan 80 partijen uit in de schaak online cyclus.

Subgroep

In de Subgroep won Eip Janssen de eerste nazomerse schaakeditie. In de laatste voorjaarseditie 2021 greep de jeugd de macht. Pim Eimers leidde min of meer vanaf het begin de stoelendans. Een terechte winnaar.

Subgroep minimale deelname is gesteld op 80 partijen:

Naam                                   Punten           Gemiddelde     Totaal

 1. Pim Eimers                         11                   11                    22      
 2. Bram Feenstra                      9                   10                    19
 3. Eip Janssen                        10                     8                    18
 4. Jonathan Karels                   7                      9                    16
 5. Louis van der Vos                 8                     6                    14
 6. Herman van Scherrenburg   5                     7                    12
 7. Jelle Bottema                        6                     5                    11
 8. Alex de Roovere                   4                     4                      8
 9. Ben Verduyn                         3                     2                      5
 10. Artem Malashenko                2                     3                      5
 11. Alexander Ivanov                  1                     1                      2

* De overige 11 spelers kwamen minder dan 80 partijen uit in de schaak online cyclus.

Maar op welke plaats je nu ook bent geëindigd. Of je nu wel of niet alle weken hebt meegedaan. Bedankt voor je support en schaakplezier dat je ons hebt geboden. Hulde voor jezelf.

Uw organisatoren Eip Janssen en Ben Verduyn.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.